Advies en uitvoering

Meestal wordt er bij het ontwerpen en aanleggen van riolen en afvoeren bij nieuwbouw of verbouw niet nagedacht over het feit dat riolen en afvoeren vroeg of laat een keer verstopt raken. Wanneer er zich vervolgens jaren later een verstopping voordoet, leidt dit tot grote problemen bij het verhelpen hiervan.

Heeft u nieuwbouw- of verbouwplannen?

Het gebruik van 90-gradenbochten, 90-graden-T-stukken en te kleine of te grote leidingen kan het oplossen van een verstopping heel moeilijk maken. Laat Riool Techniek Achterhoek eens een kritische blik werpen op uw riolering. We geven u, op locatie, adviezen over een goed functionerend en makkelijk te reinigen riool. Dit kan u in de toekomst veel ellende en hoge kosten besparen.

Riool Techniek Achterhoek geeft u een deskundig advies en kan vervolgens alle gewenste rioolwerkzaamheden voor u uitvoeren. Meer informatie over advies over uw riool of afvoer? Bel 0315 - 231 222 of stuur een bericht.

Zo voorkomt u rioolproblemen:

  • Preventieve rioolreiniging
  • Deelrenovatie: de mogelijkheid riolen van binnenuit te repareren
  • Vernieuwen van 9delen van) riolen
  • Rioolcamera inspecties
  • Het afkoppelen van regenwater;
  • Regenwaterinfiltratie
  • Regenwaterhergebruiksystemen
  • Olie-, vet- en slibafscheidingssystemen

Olie-, vet- en slibafscheidingssystemen

Hieronder een galerie van onze werkzaamheden in deze categorie. Binnenkort vindt u hier meer informatie over deze diensten.

Plaagdierbestrijding

Onder de naam RTA Plaagdierbestrijding verzorgt Riool Techniek Achterhoek tevens de bestrijding van ongedierte, zoals knaagdieren, insecten en houtaantasters. Bekijk voor meer informatie de website: www.rtaplaagdierbestrijding.nl.