Regenwaterinfiltratie en -hergebruiksystemen

Schoon regenwater wordt vermengd met vuil rioolwater en moet vervolgens weer gezuiverd worden voordat het in het oppervlaktewater terecht komt. Er is echter een steeds luidere roep om regenwater niet meer samen met vuil water op hetzelfde riool te lozen.

 De nadelen van afvoeren in één             rioleringssysteem:

  • Een enorme belasting voor alle waterzuiveringsinstallaties
  • Hoge rioolheffing
  • De natuur verdroogt doordat er te weinig regenwater direct in het milieu terechtkomt
  • Bij hevige regenval lopen de straten en soms zelfs woningen onder waardoor er ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt met vervuiling en vissterfte tot gevolg.

 

 

 

 

Het alternatief: een gescheiden rioolstelsel

Bij een gescheiden riool is er sprake van een apart riool voor regenwater en een apart riool voor vuil water. Er zijn diverse methoden om regenwater niet bij vuil water in het riool te laten komen:

  • Lozen in uw tuin. Let er hierbij wel op dat het regenwater op uw terrein blijft en niet naar de buren loopt. 
  • Infiltratie direct in de bodem. Bijvoorbeeld met grindkoffers of infiltratiekratten. 
  • Regenwaterhergebruiksystemen: niet goedkoop maar een zichzelf terugverdienend systeem. Het regenwater wordt gebruikt voor waswater, wc doorspoelen, schoonmaakwerkzaamheden en het besproeien van uw tuin.
> Neem direct contact op

Subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater

Gemeenten zijn niet meer verplicht om het regenwater voor u te verwerken. Zij mogen u dwingen zelf zorg te dragen voor uw regenwater, het zogenaamde afkoppelen (indien dit redelijkerwijs te realiseren is). In sommige gemeenten is dit al het geval bij nieuwbouw. Er is een grote kans dat dit ook bij bestaande bouw landelijk toegepast wordt. Sommige gemeenten stimuleren het afkoppelen van regenwater middels een subsidie. Informeer bij uw eigen gemeente of er sprake is van een subsidieregeling op het afkoppelen van regenwater.

Interesse in het afkoppelen van uw regenwater?

Bij Riool Techniek Achterhoek bent u aan het juiste adres voor advies en uitvoering. Vraag naar de mogelijkheden. Een adviseur van Riool Techniek Achterhoek kan, geheel vrijblijvend, bij u langskomen om een advies op maat uit te brengen.

Zelf zorgdragen voor de afvoer van uw regenwater? Bel 0315 - 231 222 of neem direct contact op.